Tweet Twitter Button from twitbuttons.com
สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

สำนักงานประกันสังคมขยายเวลาการให้บริการจันทร์ – ศุกร์ แก่นายจ้าง ผู้ประกันตน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.00 น. เริ่ม 1 พ.ค. 56

สปส. พื้นที่ ทั้ง 12 เขต ขยายเวลาการให้บริการจันทร์ – ศุกร์ แก่นายจ้าง ผู้ประกันตน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.00 น. เริ่ม 1 พ.ค. 56 นี้ สำนักงานประกันสังคม ขยายเวลาการให้บริการของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ทั้ง 12 เขต ในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – ....

อ่านต่อ

สำนักงานประกันสังคมขยายเวลาการให้บริการจันทร์ – ศุกร์ แก่นายจ้าง ผู้ประกันตน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.00 น. เริ่ม 1 พ.ค. 56

สปส. พื้นที่ ทั้ง 12 เขต ขยายเวลาการให้บริการจันทร์ – ศุกร์ แก่นายจ้าง ผู้ประกันตน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.00 น. เริ่ม 1 พ.ค. 56 นี้ สำนักงานประกันสังคม ขยายเวลาการให้บริการของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ทั้ง 12 เขต ในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – ....

อ่านต่อ
เว็บไซต์คลินิกภาษี ช่วยลดต้นทุนทางธุรกิจ

เว็บไซต์คลินิกภาษี ช่วยลดต้นทุนทางธุรกิจ

  

เว็บไซต์คลินิกภาษี การทำงานร่วมกันระหว่างกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร จากทุกภาคทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมี 50 กลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็น Product Champion ของแต่ละพื้นที่ เช่น ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากภาคอีสาน ผลิตภัณฑ์กล้วยตาก จากภาคเหนือตอนล่าง ผลิตภัณฑ์ฮาลาน เห็ดหลินจือ คลินิกภาษียังได้ให้บริกา....

อ่านต่อ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กำหนดเปิดสำนักงานใหม่

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดสำนักงานแห่งใหม่ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 6 (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) 12-02-2556 13:08 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กำหนดเปิดสำนักงานใหม่ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 6(สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) ณ อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ....

อ่านต่อ

รับสมัครพนักงานบัญชี 1 ตำแหน่ง

 

20 กพ 56ด่วน รับสมัครพนักงานบัญชี 1 ตำแหน่ง สัมภาษณ์ เริ่มงานทันที สนใจโทรโทร คุณรุ้ง 0818316087

อ่านต่อ

ขยายเวลาเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 10 หลัก

  

กรมสรรพากรขยายเวลาการใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 10 หลัก ดังนั้นผู้ประกอบการสามารถใช้เลข 10 หลักต่อไปได้ ถึง 31 ก.ค.2556คำชี้แจงเกี่ยวกับการใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก แทนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 10 หลัก ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพการ กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัท ห้างห....

อ่านต่อ
กทม. รับชำระภาษีด้วยบัตรเครดิตของธนาคารทุกแห่ง

กทม. รับชำระภาษีด้วยบัตรเครดิตของธนาคารทุกแห่ง

  

กำหนดเวลาการยื่นเสียภาษี>ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. - 28 ก.พ. 2556 >ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. - 30 เม.ย. 2556 >ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อ....

อ่านต่อ
ปี2556สรรพากรตั้งเป้าดึงผู้เสียภาษีรายใหม่เข้าระบบ 2 แสนราย

ปี2556สรรพากรตั้งเป้าดึงผู้เสียภาษีรายใหม่เข้าระบบ 2 แสนราย

 

ปี 2556 กรมสรรพากรตั้งเป้าขยายฐานภาษีเพื่อดึงผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ระบบภาษี ประมาณ 200,000 ราย โดยอาศัยข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ แจ้งว่ายังมีผู้ประกอบการอยู่นอกระบบภาษี 350,000 ราย ทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา โดยตั้งเป้าว่าปีนี้ โดยกรมสรรพากรจะติดตามตรวจสอบผู้ประกอบการรายที่อยู่นอกระบบเ....

อ่านต่อ
1 ก.พ.56 เป็นต้นไปสรรพากรประกาศให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก

1 ก.พ.56 เป็นต้นไปสรรพากรประกาศให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก

  

กรมสรรพกากร สำนักงานประกันสังคม และำกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ประสานความร่วมมือเพื่อให้เป็น Single Form ,Single Point และ Single Number มีวัตถุประสงค์ใช้เลข 13 หลัก เลขเดียวกันทั้ง 3 หน่วยงาน เพื่อลดขั้นตอนการประกอบการและติดต่อราชการ 1 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป กรมสรรพากรกำหนดให้ผู้เสียภาษ....

อ่านต่อ
เงินค่าตอบแทนพิิเศษ 3 จังหวัดชายแดนไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2555

เงินค่าตอบแทนพิิเศษ 3 จังหวัดชายแดนไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2555

  

กฏหมายออกใหม่ เดือน ม.ค.2556 เรื่องการยกเว้นเงินได้ไม่ต้องนำมารวมยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2555มีการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ประจำในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบส....

อ่านต่อ

การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากสามีภรรยา ปี 2556

  

ด่วน คำชี้แจงกรมสรรพากร เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากสามีและภรรยา (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 14 ม.ค.2555 http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/download/RD-husband-wife-56.pdf

อ่านต่อ

รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2555 และปี 2556

  

รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2555 และปี 2556เศรษฐกิจไทยปี 2555 คาดวาจะสามารถขยายตัวได้ ร้อยละ 5.7 และมีขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องในปี 2556รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2555 และ 2556 "เศรษฐกิจไทยปี 2555...ที่มา : เว็บไซต์กระทรวงการคลัง http://www.mof.go.th

อ่านต่อ
e-Certificate หนังสือรับรองนิติบุคคล

e-Certificate หนังสือรับรองนิติบุคคล

  

ธนาคารกสิกรไทย พร้อมให้บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) แล้ววันนี้ โดยเปิดบริการเฟสแรกที่สำนักงานใหญ่ 3 สาขา คือ สาขาราษฎร์บูรณะ สาขาพหลโยธิน และสาขาแจ้งวัฒนe-Certificate บริการหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านธนาคาร กรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน แล....

อ่านต่อ
โครงสร้างอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2557

โครงสร้างอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2557

  

กิตติรัตน์" ระบุปรับโครงสร้างภาษีใหม่ ดูแลผู้มีเงินได้ในทุกระดับ ช่วยลดช่องว่างคนรวย-คนจน ยอมรับรัฐสูญรายได้ 7 พันล้านเพื่อปรับลดช่องว่างระหว่างผู้มีรายได้มากและน้อย โดยใช้อัตราภาษีใหม่ดูแลผู้มีเงินได้ในทุกระดับบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตามการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะเริ่มใช้ได้หลังจ....

อ่านต่อ
ระบบการตรวจและจองชื่อนิติบุคคลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

ระบบการตรวจและจองชื่อนิติบุคคลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

  

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2556 เป็นต้นไป กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้พัฒนาระบบการตรวจและจองชื่อนิติบุคคล โดยผู้ขอจดทะเบียนสามารถตรวจสอบชื่อที่ต้องการใช้ได้ด้วยตนเอง <<รายละเอียดโปรดคลิก>> เพื่่่อเปนการประหยัดเวลาและคาใชจายในการจองชื่อ ไมตอ....

อ่านต่อ
รายชื่อนิติบุคคลไม่ยื่นงบการเงิน

รายชื่อนิติบุคคลไม่ยื่นงบการเงิน

 

การทำธุรกรรมทางการเงินต้องตรวจสอบข้อมูลทางธุรกิจให้น่าเชื่อถือ ปัจจุบันกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถตรวจสอบก่อนทำธุรกิจการเงิน ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนและไม่มีอยู่จริง หรือนิติบุคคลสถานะยกเลิกกิจการ และูกิจการที่ไม่ยื่นงบการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งอาจมีความเสี่ยงหา....

อ่านต่อ
โครงการพัฒนาทักษะการประกอบธุรกิจ ปี 2556

โครงการพัฒนาทักษะการประกอบธุรกิจ ปี 2556

  

ตารางการจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาทักษะการประกอบธุรกิจ ปี 2556 (รายละเอียดโปรดคลิก)ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th 1) ข่าวประชาสัมพันธ์ / อบรมสัมมนา / หลักสูตรอบรม 2) งานส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ / ปรึกษาธุรกิจ http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=24239....

อ่านต่อ
เชิญร่วมสัมนาภาษีเรื่อง

เชิญร่วมสัมนาภาษีเรื่อง

 

กรมสรรพากร ขอเชิญร่วมสัมนาภาษีเรื่อง"กุญแจสู่มาตรฐานการบัญชี"ฟรี" สำหรับผู้ประกอบการยื่นแบบออนไลน์http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/download/Key_account.pdf

อ่านต่อ
Promotions สำหรับบริษัทห้างหุ้นส่วนจัดตั้งใหม่

Promotions สำหรับบริษัทห้างหุ้นส่วนจัดตั้งใหม่

  

Promotions สำหรับธุรกิจจัดตั้งใหม่ บริการจัดทำบัญชีเหมาจ่ายรายปี เริ่มต้นปีละ 12,000 บาท สำนักงานจะพิจารณาตามปริมาณเอกสาร ลักษณะความซับซ้อนของธุรกิจอีกครั้งสำหรับกิจการจัดตั้งใหม่รอบบัญชีเริ่มตั้งแต่ 1 ส.ค. ปี 2555 อัตราค่าจัดทำบัญชีเหมาจ่ายเริ่มต้น 4,000 บาทสำนักงานฯ ให้บริการโดยไม่คิดค่....

อ่านต่อ
การยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี55 มีอะไรใหม่

การยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี55 มีอะไรใหม่

  

ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยที่ 17/2555 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ทำให้การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของสามี ภรรยา (สมรส) มิให้ถือว่าเงินได้พึงประเมินของภริยาเป็นเงินได้ของสามี สำหรับปีภาษี 2555 เป็นต้นไป กรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ สามีและภริยาต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่ยื่นรายการและเสียภาษีเงิ....

อ่านต่อ
คู่มือการประกอบธุรกิจ

คู่มือการประกอบธุรกิจ

   

คู่มือ "การประกอบธุรกิจ:เริ่มต้นธุรกิจอย่างมีทิศทาง" คู่มือ "สิ่งที่ต้องรู้เมื่อเป็นห้างหุ้นส่วนบริษัท" คู่มือ "การประกอบธุรกิจ:เริ่มต้นธุรกิจอย่างมีทิศทาง"คู่มือ "สิ่งที่ต้องรู้เมื่อเป็นห้างหุ้นส่วนบริษัท"ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

อ่านต่อ

รายชื่อบริษัท/ห้างหุ้นส่วนร้าง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะทำการถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทร้างที่มีสำนักงานใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร ออกจากทะเบียน จำนวน 10,411 ราย (รายละเอียดโปรดคลิก)

อ่านต่อ
คลังใจดีเว้นภาษีเงินได้ออมเพื่อการเกษียณ

คลังใจดีเว้นภาษีเงินได้ออมเพื่อการเกษียณ

  

คลังหนุนออม เพื่อเกษียณเพิ่มสิทธิลูกจ้างที่ออกจากงานก่อน 55 ปีแต่ยังคงเงินสะสมในกองทุนจนถึงอายุ 55 ปี ให้ยกเว้นการคำนวณภาษีเงินได้นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังเห็นชอบในการแก้ไขหลักเกณฑ์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้สิทธิยกเว้นไม่ต้องนำเงิ....

อ่านต่อ
คำย่อ-คำศัพท์เศรษฐกิจ AEC

คำย่อ-คำศัพท์เศรษฐกิจ AEC

  

คำย่อ-คำศัพท์เศรษฐกิจ A F K P U BGLQVCHMRWDI NSXEJOTYZที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (จร)

อ่านต่อ
การบริหารจัดเก็บภาษีอากรแนวใหม่  Compliance Risk management

การบริหารจัดเก็บภาษีอากรแนวใหม่ Compliance Risk management

  

กรมสรรพากรจะนำกระบวนการบริหารการจัดเก็บภาษี โดยเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับคุณลักษณะของผู้เสียภาษีแต่ละประเภทและทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เสียภาษีปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีอากรให้ถูกต้อง และป้องกันการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ทางภาษี เครื่องมือที่นำมาใช้คือ CRM มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับสภาวการ....

อ่านต่อ
คำแนะนำประชาชนในการขอใช้สิทธิ์ฯ สำหรับรถยนต์ใหม่คันแรก ตามนโยบายรัฐบาล(ล่าสุด ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2555)

คำแนะนำประชาชนในการขอใช้สิทธิ์ฯ สำหรับรถยนต์ใหม่คันแรก ตามนโยบายรัฐบาล(ล่าสุด ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2555)

 

หลักเกณฑ์เงื่อนไขคำแนะนำประชาชนในการขอใช้สิทธิ์ฯ สำหรับรถยนต์ใหม่คันแรก ตามนโยบายรัฐบาล(ล่าสุด ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2555)คำแนะนำสำหรับประชาชนในการขอใช้สิทธิ์สำหรับรถยนต์ใหม่ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรถยนต์น้ำท่วมคำแนะนำสำหรับประชาชนในการขอใช้สิทธิ์สำหรับรถยนต์ใหม่ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรถย....

อ่านต่อ

การตรวจรายชื่อนิติบุคคลให้น่าเชื่อถือก่อนทำธุรกรรมการเงิน

  

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้นำข้อมูลของนิติบุคคลที่ไม่ยื่นงบการเงินมาแสดงไว้บนเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ที่จะทำนิติุกรรมด้วยทราบ เพื่อเป็นข้อมูลความน่าเชื่อถือก่อนทำธุรกรรมการเงินรายชื่อนิติบุคคลที่ไม่สามารถตรวจสอบสถานะทางธุรกิจ เนื่องจากไม่ยื่นงบการเงินรอบปีบัญชี 2553Link รายชื่อบริษัทจำกัดห้างหุ้นส่วนบริษัท....

อ่านต่อ

IFRSs for NPAEs- Non-Publicly Accountable Entities

สภาวิชาชีพบัญชีฯ กำหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย สาธารณะ (IFRSs for NPAEs- Non-Publicly Accountable Entities) มีผลให้บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิติบุคคลต่างประเทศ กิจการร่วมค้า ยกเว้นบริษัทมหาชน ต้องจัดทำบัญชีตามมาตรฐานนี้ ตั้งแต่รอบปีบัญชี เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ....

อ่านต่อ
แนะนำหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือภาษาอาเซียน จำนวน 9 หลักสูตร ระยะเวลาฝึก 60 ชั่วโมง ดังนี้

แนะนำหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือภาษาอาเซียน จำนวน 9 หลักสูตร ระยะเวลาฝึก 60 ชั่วโมง ดังนี้

  

กรมพัฒาีฝีมือแรงงาน แนะนำหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือภาษาอาเซียน จำนวน 9 หลักสูตร ระยะเวลาฝึก 60 ชั่วโมง ดังนี้ หลักสูตรภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรภาษาบาฮาซา อินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรภาษาฟิลิปิโนเพื่อการสื่อสาร หลักสูต....

อ่านต่อ

ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (3))

ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (3)โดย : สุเทพ พงษ์พิทักษ์ นสพ.กรุงเทพธุรกิจ 15 ส.ค.55ขอนำประเด็นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 67 ทวิขอนำประเด็นภาษีเงิน ได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ตามแบบ ภ.ง.ด.51 และเ....

อ่านต่อ

ภาษีฮีโร่โอลิมปิก

ภาษีฮีโร่โอลิมปิกวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2555 เวลา 00:00 น.เหมือนดังเช่นทุกสี่ปี (ความจริงแล้ว...ก็เกือบจะทุกปี) ที่เรามีนักกีฬาออกไปสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ ซึ่งในทุกครั้งทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน จะร่วมกันอัดฉีดนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติล่าสุด ดังไปเลย “น....

อ่านต่อ

ประกาศ ป.ป.ช. การยื่นแบบบแสดงรายการภาษีและยื่นแสดงบัญชีรายรับ-รายจ่าย ทางอิเล็กทรอนิกส์

  

ประกาศ ป.ป.ช. การยื่นแบบบแสดงรายการภาษีและยื่นแสดงบัญชีรายรับ-รายจ่าย ทางอิเล็กทรอนิกส์ผู้มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายบุคคลหรือนิตบิุคคลซึ่งเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการรัฐวสิาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐ เช่น หน่วยบริการรูปแบบพิเศษการยื่นแบบแสดง....

อ่านต่อ

Spaicial Promotion ปี 2555

  

Special Promotion สำหรับธุรกิจจัดตั้งใหม่ รอบบัญชีเิริ่ม 1 ก.ค.2555 - 31 ธ.ค.2555 สำนักงานบัญชีรักษ์รักษ์บัญชีขอนำเสนอบริการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินประจำปี 2555 เหมาจ่ายราคาเริ่มต้นเพียง 5,000 บาท ***เพราะคุณคือเพื่อน***เราจึงมอบบริการที่ดีที่สุด***สำหรับคุณ**โทร.มาคุยกับเราก่อนซิคะ ติดต่....

อ่านต่อ

ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (2)

ขอนำประเด็นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ตามแบบ ภ.ง.ด.51และ เงินเพิ่มกรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะ เวลาบัญชี หรือยื่นรายการและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี โดยแสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกิน....

อ่านต่อ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร พัฒนาความรู้มุ่งสู่นักบัญชี นักบัญชีคุณภาพ

หลักสูตร พัฒนาความรู้มุ่งสู่นักบัญชี นักบัญชีคุณภาพ ครั้งที่ 1-2ครั้งที่ 1 วันที่ 20 สิงหาคม 2555ครั้งที่ 2 วันที่ 21 สิงหาคม 2555ผู้ทำบัญชีสามารถนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD)ด้านอื่น ๆ 3 ชั่วโมงhttp://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/contents/account/files/pdf/Aug_21-22_Acc.pdf

อ่านต่อ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งระยะเวลาบัญชี

ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งระยะเวลาบัญชี

ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งระยะเวลาบัญชีวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555 เวลา 00:00 น.ช่วงเวลานี้ไปจนสิ้นเดือนสิงหาคม ซึ่งเหลือเวลาเพียง 3 สัปดาห์เศษเท่านั้น ตามประมวลรัษฎากรกำหนดให้เป็นช่วงเวลาที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและประกอบกิจการในป....

อ่านต่อ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี

ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี

 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร โดยกำหนดให้ถือเอาเงินค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ชำระไว้ตามตามแบบ ภ.ง.ด.51 เป็นเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องชำระเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีตามมาตรา 68 แห่งประมวลรัษฎากร นอกจากนี้ยังได้บัญญัติเกี่ยวกับ....

อ่านต่อ
หลักการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs)

หลักการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs)

  

ขอเชิญเข้าร่วขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง “หลักการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs)” ในวันที่ 10 กันยายน 2555 <<รายละเอียดโปรดคลิก>> http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/contents/account/files/pdf/Sep10_NPAE.pdfที่ม....

อ่านต่อ
e-Certificate

e-Certificate

 

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญ พระชนมพรรษา 5 รอบ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2555กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ด้วยการขยายเวลาการให้บริการหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ผ่านธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน จากเดิมให้บริก....

อ่านต่อ
กรมสรรพากรจัดให้มีการสัมมนาภาษีเรื่อง “จัดเต็มจัดหนัก ขจัดปัญหาภาษีนิติบุคคล” 26-27 ก.ค.55  ฟรี

กรมสรรพากรจัดให้มีการสัมมนาภาษีเรื่อง “จัดเต็มจัดหนัก ขจัดปัญหาภาษีนิติบุคคล” 26-27 ก.ค.55 ฟรี

รีบจองด่วนวันพฤหัสบดีที่ 26 - วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. จำนวน 4 รอบ ณ ห้องประชุมพระอุเทน 1 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร ซอยพหลโยธิน 7ไม่มีที่นั่งเสริมให้แก่ผู้ที่ไม่ได้ทำการสำรองที่นั่ง หรือสำรองที่นั่งไม่ทัน การสัมมนานี้ กรมสรรพากรจัดให้ ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น แล....

อ่านต่อ
ภาษีประมาณการกำไรสุทธิครึ่งปี 2555

ภาษีประมาณการกำไรสุทธิครึ่งปี 2555

 

มุมภาษี พ้นกำหนดเวลา 150 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีที่บริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำรอบระยะเวลาบัญชีปี 2554 มาได้เพียงเดือนเดียว ก็ย่างเข้าสู่ฤดูกาลยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีปี 2555....

อ่านต่อ
ขอเชิญผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป สมัครเข้าอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการและการตลาดผ่านดาวเทียม ปีงบประมาณ 2555

ขอเชิญผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป สมัครเข้าอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการและการตลาดผ่านดาวเทียม ปีงบประมาณ 2555

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เล็งเห็นว่า การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศประกอบไปด้วยธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยธุรกิจเหล่านี้เป็นตัวการสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในขณะเดียวกันผู้ประกอบการก็มีความต้องการพัฒ....

อ่านต่อ
การชี้แจงหรือยืนยันว่ามีที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ตามที่จดทะเบียนไว้จริง

การชี้แจงหรือยืนยันว่ามีที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ตามที่จดทะเบียนไว้จริง

คำชี้แจงเกี่ยวกับการชี้แจงหรือยืนยันว่ามีที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ตามที่จดทะเบียนไว้จริง สืบเนื่องจากกรมสรรพากรได้ออกตรวจสถานที่ตั้งนิติบุคคลตามที่จดทะเบียนไว้กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วไม่สามารถติดต่อได้ เนื่องจากติดตามไม่พบ กรมสรรพากรจึงได้รวบรวมรายชื่อนิติบุคคลดังกล่าวส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการ....

อ่านต่อ
เรื่อง สรรพากรกำชับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลให้ประมาณการกำไรสุทธิครึ่งปีให้ถูกต้อง

เรื่อง สรรพากรกำชับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลให้ประมาณการกำไรสุทธิครึ่งปีให้ถูกต้อง

เลขที่ข่าว ปชส. 52/2555วันที่แถลงข่าว 29 มิถุนายน 2555เรื่อง สรรพากรกำชับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลให้ประมาณการกำไรสุทธิครึ่งปีให้ถูกต้องบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีหน้าที่ต้องยื่นแบบเพื่อเสียภาษีครึ่งปี ภายใน 2 เดือนนับแต่ครบ 6 เดือนแรก ซึ่งหากมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาค....

อ่านต่อ
เรื่อง กรมสรรพากรเดินหน้าขยายโครงการ “สรรพากรสอนภาษีที่มหา’ลัย ”

เรื่อง กรมสรรพากรเดินหน้าขยายโครงการ “สรรพากรสอนภาษีที่มหา’ลัย ”

เลขที่ข่าว ปชส. ๕๔/๒๕๕๕วันที่แถลงข่าว ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕เรื่อง กรมสรรพากรเดินหน้าขยายโครงการ “สรรพากรสอนภาษีที่มหา’ลัย ”.........................................................................................................................................................................

อ่านต่อ
สรรพากรยกเว้นภาษีให้ดาราจอเงินต่างประเทศ

สรรพากรยกเว้นภาษีให้ดาราจอเงินต่างประเทศ

เลขที่ข่าว ปชส. ๕๓/๒๕๕๕วันที่แถลงข่าว ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕เรื่อง สรรพากรยกเว้นภาษีให้ดาราจอเงินต่างประเทศ.......................................................................................................................................................................................ดร. สาธิต รังคสิริ....

อ่านต่อ
view